MOBIL ADSZORBER

MOBIL ADSZORBER

A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII.15.) VM rendelet szerinti véggáz kezelő berendezés, az adszorber mobil kivitelű tervezését elkezdtük, a gyártó kapacitást biztosítjuk, és komplett (ventilátor, adszorber, csövezés, kapcsoló szekrény) berendezést szállítunk.

Az adszorber telepíthető tárolótelepeken, vagy benzinkutak tartályaihoz, illetve legyártható mobil kivitelben is, amikor pl. tartály tisztításnál használható a tartályban lévő oldószergőzök, benzingőzök megkötésére.

A mobil berendezés teherautón szállítható, a tartály tisztítás helyszínén targoncával levehető, mozgatható. Az adszorber, ventilátor, és a tisztítandó benzin tartály légszállító csövekkel történő összekötése után és elektromos csatlakoztatást követően a berendezés működő képes.

A berendezéssel egy 50 m3-es folyadék mentes tartályból 15-20 perc alatt a benzingőzt 10-15-szörös légcserével elszívjuk, és aktívszénen megkötjük. Amennyiben kis mennyiségű folyadék is volt a tartályban, akkor az elszívás hosszabb ideig tart (a folyadék elpárolog), és az aktívszén előbb telítődik. Egy adag aktívszénnel 5-10 tartály benzingőz tartalma köthető meg, majd az adszorbert regeneráljuk

A regeneráláshoz 2 módszert ajánlunk:

  • helyszíni regenerálás, mobil regeneráló rendszerrel,
  • a mobil adszorber szállítása egy központi regeneráló állomásra.

Az első esetben a beruházási költség a Zóna-1/2 miatt aránytalanul magas, de megoldható, míg a második változatnál csak részben kell a regeneráló egységet veszélyes területre telepíteni, így a regeneráló rendszer kb. 1/3-a a helyszíni regenerálásnak.

A regenerálás 4-8 óra alatt történik. A visszanyert folyékony halmazállapotú benzin, alkalmanként kb. 100-200 liter, a tartály tulajdonosának visszaadható, így kikerülhető a jövedéki termékkel kapcsolatos probléma.

Az adszorberek, és a regeneráló egység csatlakoztatásai lehetővé teszik, hogy egy-egy regeneráló egység több adszorbert is ki tud szolgálni, illetve a regenerálást nem kell mindenkinek kiépíteni, országosan 5-10 telephely elegendő lehet.

A későbbiekben a 20-25 ezer m3-es tartályokra is megtervezzük az adszorbert, a regeneráló egységgel együtt.

Az adszorber be, és kilépő oldalán egy-egy VOC mérőt építünk be, amivel a szorpciós folyamatok, és az adszorber állapota nyomon követhetők.

Mindkét egységnél (adszorpciós, regeneráló) figyelembe vesszük a használati területet, így a berendezések alap esetben ZÓNA-2 területen lesznek használhatók. Igény esetén Zóna-1-re is alkalmassá tehető.